Andrea Sass-Gyarmati

Andrea Sass-Gyarmati

My name is Andrea Sass-Gyarmati, I was born in Cluj-Napoca city in Romania. I did my Bachelor and Master studies at the Eszterházy Károly University in Eger, Hungary.

I currently work as the curator of the Cryptogmic Herbarium in Eger (EGR) and as a research fellow in the Botanical Department.

My childhood wish was always to see animals (especially monkeys) in the jungle and to study them, but I was unable to fulfil that dream while living in Romania. My life completely changed when finally I entered the University in Eger in 1991 and I met Tamás Pócs who had just repatriated with his family to Hungary after nine years spent in Tanzania.

He gave a lecture on the Kenyan high mountains plants and animals – especially bryophyte communities so I immediately knew that I would like to learn a lot from him and I was fortunate to become a student of Tamás.So this was why I gave up my zoological interest and started with bryophytes. And it was very easy when I realised how nice a world they represent when I first saw them through the microscope.

I was very fortunate to have the support and permanent guidance of Prof. Tamás Pócs since my early student years. I have been interested in tropical bryophytes since the third year of my university studies, when I participated in the postgraduate Tropical Bryological Course held at the  Helsinki University Herbarium (Finland) in 1993. There I met skilled and experienced bryologists who influenced my first steps, such as Prof. Robbert Gradstein, Prof. Timo Koponen and the late Prof. Jan-Peter Frahm.

After finishing my studies I went back to Romania (with my Hungarian diploma) which was not accepted in Romania so I worked for three years at the Tribunal of Cluj-Napoca city. In 1999 Tamás founded his cryptogamic research group of the Hungarian Academy of Sciences and invited me as a research member and I came back to Eger for the second time and since then I have worked here.

My research interests include the systematics and floristic studies of bryophytes with an emphasis on the tropics.

I participated as a visiting researcher at the Field Museum, Chicago working on Rudolf M. Schuster’s collection from the Fiji Islands and also took part in an international expedition organized by Dr. Matt von Konrat in the same area. A very cooperative relationship was built between our two institutes, including mutual visits several times.

We also had visitors from Turku Herbarium, Finland and from the Ho Chi Minh City University, Vietnam, when their researchers worked on the very rich bryophyte material from Vietnam collected by several scientists (Balázs, Pócs, Topál, Tran Ninh).

Recently I have been working on the revision of Bazzania species of Africa including the Mascarene Islands and Madagascar. It was also a great opportunity for me to participate in the Madbryo project in the Paris Natural History Museum, exploring Madagascar bryoflora during an expedition organized by Dr. Catherine Reeb in 2018. In addition to research, I am delighted to meet young and enthusiastic students and share my knowledge of bryophytes and their importanst role in the ecosystem.

Field Museum, Chicago 2015 – from left side: Andrea, Matt von Konrat, Kalman Strauss, Tamás Pócs, Laura Briscoe and Juan Larrain.

Publication list:

https://www.researchgate.net/profile/Andrea-Sass-Gyarmati

Biography in my native language:

A nevem Sass-Gyarmati Andrea, 1972-ben születtem Kolozsváron. Az érettségit k?vet?en biológia alap és mesterszakot Egerben végeztem el az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen.

Jelenleg tudományos munkatársként valamint az Egyetem kriptogám herbáriumának (EGR) kurátoraként dolgozom, emellett oktatási feladataim is vannak.

Gyerekkoromban mindig is az volt a vágyam, hogy állatokat (f?leg majmokat) lássak a dzsungelben és tanulmányozhassam ?ket, de ezt az álmot nem tudtam teljesíteni Romániában élve. Az életem teljes fordulatot vett, amikor 1991-ben sikeres felvételt nyertem az egri egyetemre. Itt ismerhettem meg Pócs Tamás professzort, aki kilencévnyi Tanzániában töltött év után családjával éppen hazatelepült Magyarországra. Egyik napon, amikor el?adást tartott a kenyai magashegységi növényekr?l és állatokról – különösen a moha közösségekr?l, így azonnal tudtam, hogy ezen az úton szeretnék elindulni. A mohák csodálatos világát könny? volt els? látásra megszeretni, amint el?ször figyeltem meg ?ket a mikroszkópon keresztül. Már a korai f?iskolai éveim alatt Pócs Tamás professzor folyamatos támogatásával biztosította, hogy komolyabban is a trópusokon el?forduló mohák tanulmányozásával kezdjek foglalkozni.

Harmadéves f?iskolásként meghatározó élmény volt számomra, hogy részt vehettem 1993-ban a Helsinkiben (Finnország) rendezett Intenzív Trópusi briológiai kurzuson. A tanfolyamon elismert és tapasztalt mohászok befolyásolták a kezdeti lépéseimet ebben a tudományágban, mint Robbert Gradstein, Timo Koponen professzorok és a néhai Jan-Peter Frahm professzor.

Madagascar 2018  – from left side: with Roger Lala Andriamiarisoa and malagasy students during a fieldtrip

Tanulmányaim befejezése után visszamentem Romániába (magyar oklevéllel), amelyet azonban Romániában nem fogadtak el, így három évet a kolozsvári Törvényszéken dolgoztam. Pócs Tamás 1999-ben megalapította a Magyar Tudományos Akadémia kriptogám kutatócsoportját és meghívást kaptam részér?l hogy kutatócsoporti tagként dolgozzak, így azóta Egerben dolgozom.

Kutatási területem a kiemelten a trópusokon el?forduló mohák rendszertana és florisztikai vizsgálata.

Vendégkutatóként többször is részt vettem a chicagói Field Museumban, ahol Rudolf M. Schuster Fidzsi-szigetekr?l származó gy?jteményén, illetve egy nemzetközi expedíció tagjaként Dr. Matt von Konrat kiváló szervezésében a Fidzsi szigetek moháinak gy?jtésében és tanulmányozásában. Nagyon gyümölcsöz? együttm?ködés épült ki a két intézmény között az elmúlt években.

A finnországi Turku Herbáriumból és a vietnami Ho Si Minh-városi Egyetemr?l is érkeztek látogatóink, amikor kutatóik több els?sorban magyar tudósok (Balázs, Pócs, Topál, Tran Ninh) által gy?jtött, igen gazdag vietnami mohaanyagon dolgoztak.

Jelenleg a Bazzania májmoha nemzetség afrikai elterjedés? fajainak a revízióján dolgozom és nagyszer? lehet?ség volt számomra, hogy részt vehettem a Madbryo projektben és a Madagaszkári mohaflóra felfedezésében, a Dr. Catherine Reeb által szervezett madagaszkári expedíció során 2018-ban, valamint a Párizsi Természettudományi Múzeum nagyon gazdag trópusi mohaanyagának a feldolgozásában. A kutatás mellett örömömre szolgál, ha fiatal és lelkes hallgatókkal találkozhatok útjaim során és velük is megoszthatom tudásomat a mohákról és az ökoszisztémában betöltött fontos szerepükr?l.